10 09 2010

Çokgensel Bölgelerin Alanı,-Çokgensel Bölgelerin Alanları

ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Amaç-1: Çokgensel Bölgelerin Alanlarım Kavrayabilme. DAVRANIŞLAR:

1. Dikdörtgenin alanım veren bağıntıyı yazma.

2. Dik üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

3. Üçgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

4. Eş iki üçgenin alanları arasındaki ilişkiyi açıklama.

5. Paralelkenarın alanım veren bağıntıyı gösterme.

6. Yamuğun alanım veren bağıntıyı gösterme.

7. Düzgün çokgenin alanım veren bağıntıyı gösterme.

Amaç-2: Çokgensel Bölgelerin Alanları ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

l. Verilen bir üçgenin kenarlarım belli oranlarda bölen kesenler ile üçgenin temel ve yardımcı elemanlarından yararlanılarak oluşturulan üçgenlerin alanlarının hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkilerin bulunmasını gerektiren problemleri çözüp sonucu bulma.

2. Üçgenin temel ve yardımcı elemanları ile iç teğet ve çevrel çemberler tarafından oluşturulan alanların hesaplanmasını ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu bulma.

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamukta kenar, açı, yükseklik, köşegen vb. elemanlar tarafından oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemler çözüp sonucu yazma.

En çok altı kenarlı bir düzgün çokgenin iç teğet ve çevrel çemberler ile oluşturulan bölgelerin alanlarım hesaplama ve bu alanlar arasındaki ilişkileri içeren problemleri çözüp sonucu yazma.

_______________5. BÖLÜM :UZAY GEOMETRİ_______________

Amaç-1: Uzay ve Uzay Aksiyomlarım Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Uzayı tanımlama.

2. Uzayda farklı iki noktadan geçen doğru sayışım belirten aksiyomu söyleme ve açıklama.

3. Aynı doğru üzerinde (doğrudaş) olmayan farklı üç noktadan geçen düzlem sayışım belirten aksiyomu söyleme ve açıklama.

4. Bir düzlemin dışında kalan noktaların varlığım belirten aksiyomu söyleme ve açıklama.

5. Bir doğru ile bir düzlemin birbirlerine göre konumlarım açıklama ve paralelliğim tanımlama.

6. Bir düzlem ile bu düzlemde bulunmayan ve düzleme paralel olmayan bir doğrunun kesişme noktalarının sayışım söyleme ve açıklama.

7. İki düzlemin birbirine göre konumları açıklama ve paralelliği tanımlama.

S. Paralel olmayan farklı iki düzlemin kesişme noktalarının özelliğim belirten aksiyomu söyleme ve açıklama.

Amaç-2: Uzayda Nokta, Doğru ve Düzlemle İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı içine alan düzlem sayışım açıklama.

2. Kesişen iki doğruyu içine alan düzlem sayışım açıklama.

3. İki doğrunun paralelliğim tanımlama ve paralel iki doğruyu içine alan düzlem sayışım açıklama.

4. İki doğrunun (uzayda ve düzlemde) birbirlerine göre konumlarım açıklama ve iki doğrunun aykırılığım tanımlama.

5. Bir doğru ile bir düzlemin konumlarım açıklama.

6. Uzayın bir düzleminde bulunan nokta ve doğruların sağladığı aksiyomları söyleme ve açıklama.

7. Farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa kaç ortak doğrusu olacağım açıklama.

8. Paralel iki doğrudan birini kesen bir düzlemin, diğer doğruya göre konumunu açıklama.

9. Aynı doğruya paralel olan iki doğrunun birbirlerine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

10.Bir düzlemin içindeki bir doğruya paralel olan ve düzlemin dışında bulunan bir doğrunun, düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

l l.Bir düzlemin kendisine paralel olan bir doğrudan geçen herhangi bir düzlemle arakesitinin. o doğruya göre konumunu söyleme ve gösterme.

12.Kesişen iki düzleme paralel olan bir doğrunun, bu düzlemlerin arakesitine göre konumunu söyleme ve gösterme.

13.Bir düzleme paralel olan ve kesişen iki doğrunun belirttiği düzlemin ilk düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

14. Bir noktadan geçen ve bir düzleme paralel olan düzlemi çizme ve sayışım söyleme.

15. Aynı düzleme paralel olan iki düzlemin birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

16. Paralel iki düzlemden birini kesen bir doğrunun, diğer düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

17. Paralel iki düzlemden birini kesen bir düzlemin, diğer düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

Amaç-3: Uzayda; Nokta, Doğru ve Düzlem ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Paralel ve aykırı doğrulara çevreden örnekler gösterme.

2. Paralel düzlemlere çevreden örnekler gösterme.

3. Aynı düzlemde bulunmayan dört noktaya çevreden örnekler gösterme.

4. Kesişen düzlemlere çevreden örnekler gösterme.

5. Kesişen iki düzlemi ve arakesitim şekil çizerek gösterme.

6. Birbirlerine paralel olan bir doğru ile bir düzleme çevreden örnekler gösterme.

7. Kesişen bir doğru ile bir düzleme çevreden örnekler gösterme.

8. Verilen bir noktadan geçen düzlem sayışım açıklama.

9. Verilen bir doğrudan geçen düzlem sayışım açıklama (Düzlem demeti).

10. Verilen bir noktadan geçen ve verilen bir düzleme paralel olan doğruları belirleme ve sayışım söyleme.

l l.Verilen bir noktadan geçen ve kesişen iki düzleme paralel olan doğruyu belirleme ve sayışım söyleme.

12. Verilen bir noktadan geçen ve verilen bir düzleme paralel olan düzlemi belirleme ve sayışım söyleme.

13.Verilen bir noktadan geçen ve aykırı iki doğruya paralel olan düzlemi belirleme ve sayışım söyleme.

14. Verilen aykırı iki doğrudan birini içine alan, diğerine paralel olan düzlemi belirleme ve sayışım söyleme.

15.Paralel iki düzlemden birinin içindeki bir doğrunun diğer düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

Amaç-4: Doğru ile Düzlemin Birbirine Dikliğini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Bir doğrunun bir düzleme dikliğim tanımlama.

2. Bir düzlemin kesişen iki doğrusuna kesim noktasında dik olan doğrunun bu düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

3. Paralel iki düzlemden birine dik olan doğrunun, diğer düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

4. Paralel iki doğrudan birine dik olan düzlemin diğer doğruya göre konumunu söyleme ve gösterme.

5. Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan düzlemi şekil çizerek belirleme ve sayışım gösterme.

6. Aynı doğruya dik olan iki düzlemin birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

7. Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan doğruyu şekil çizerek belirleme ve sayışım söyleme.

S. Bir noktadan geçen ve bir düzleme dik olan doğruyu şekil çizerek belirleme ve sayışım gösterme.

9. Aynı düzleme dik olan iki doğrunun, birbirine göre konumlarım söyleme ve gösterme.

10. Uzaklık kavramım açıklama.

l l .Bir noktanın bir düzleme uzaklığım tanımlama.

12.Üç dikte teoremim söyleme ve gösterme.

Amaç-5: Doğru ile Düzlemin Birbirine Dikliği ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Verilen bir düzleme, üzerindeki bir noktadan dik doğru çizme ve sayışım söyleme.

2. Verilen bir düzleme, dışındaki bir noktadan dik doğru çizme ve sayışım söyleme.

3. Verilen bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesini söyleme ve gösterme.

4. Verilen bir üçgenin köşelerinden eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesini söyleme ve gösterme.

Amaç-6: Düzlemlerin Dikliğini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Kesişen iki düzlemin ölçek açışım tanımlama.

2. !ki düzlemin dikliğim tanımlama.

3. Bir düzlemin: kendisine dik olan bir doğrudan geçen düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

4. Paralel iki düzlemden birine dik olan düzlemin, diğer düzleme göre konumunu söyleme ve gösterme.

5. Bir doğru iki düzlemden birine paralel, diğerine dik ise, bu düzlemlerin birbirine göre konumunu söyleme ve gösterme.

Amaç-7: Düzlemlerin Dikliği ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Kesişen iki düzlemin ölçek açışım çizme.

2. Verilen dik iki düzlemden birinin içindeki bir noktadan diğer düzleme dik olan doğruyu çizme ve sayışım söyleme.

3. Verilen bir noktadan geçen ve birbirine dik iki düzlemden birine dik, diğerine paralel olan doğruyu çizme.

4. Verilen bir noktadan geçen ve kesişen iki düzleme dik olan düzlemi çizme.

2062
0
0
Yorum Yaz