10 10 2010

Yönlü Doğru Parçaları ve Vektörler

10. Sınıf Geometri KÇS leri T.C. MEB Talim Terbiye Kurul Başkanlığının 30.12.2009 tarih 334 sayılı kararınca Orta Öğretim Geometri Dersi (9 ve 10. sınıflar) öğretim programına göre hazırlanmıştır. 10. Sınıf KÇS lerde, düzlemin doğal geometrisi olarak oklid geometrisi; analitik geometri kurgusunda cebirsel yapı olarak vektörel yapı; geometrik ispatlarda da sentetik, analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınmıştır. Bu yaklaşımlarla 10. sınıf Geometri KÇS öğretim Programı; 1- Kavramların anlaşılmasının, kullanılması kadar önemli olduğu, 2- Kavramların oluşmasından sonra işlem becerisinin devreye girmesi ve bunların ayrılmaz parçalar olarak devam etmesi gerektiği, 3- Öğrencinin sadece bilgi ve beceriyi kazanmış olmasının yanında bunları nasıl, nerede, ne zaman ve niçin uygulayacağına karar verebilecek duruma gelmesi, 4- Geometri ile ilgili kavramları sentetik, vektörel veya analitik yaklaşımlarla ele almayı, 5- Teoremler ispatlanmadan önce mümkün olan analitik yaklaşımları kullanıp örnek çözerek motivasyon sağlamayı, 6- İspatlara sentetik, vektörel veya analitik yaklaşımlarla gitmeyi, 7- Elde edilen sonuçları, gerçek hayattaki modelleri yardımıyla pekiştirmeyi, 8- Konuların işlenmesinde mümkün olduğunca vektörel ve analitik yaklaşımları esas almayı, 9- Bir düzlem modelinde dik koordinat sistemi alarak düzlemsel şekillerin hareketlerini koordinatlara bağlı olarak incelemeyi, 10- İlköğretim Geometri öğrenme Alanı ve Yükseköğretim Geometri Programları ile uyum İçinde olmayı, 11- Bir düzlem modelinde dik koordinat sistemi alarak düzlemsel şekillerin hareketler altında değişmeyen özelliklerini koordinatlara bağlı olarak incelemeyi, 12- Düzlemin geometrik problemlerini sentetik, vektörel veya analitik yaklaşımları kullanarak çözmeyi, 13- Düzlem geometrideki kavramların özelliklerini sorgulatmayı öngörmektedir. Geometri KÇS 7 "Düz. Nokta, Doğru ve Vektörler" kazanım kazanım TAM ÖĞRENMEYİ hedefleyen bir üründür. KÇS 7 "Düz. Nokta, Doğru ve Vektörler" aşağıdaki kazanımları kapsamaktadır. 1. Doğruların doğrultularını açıklar. 2. Nokta, doğru ve düzlem arasındaki iliskileri açıklar. 3. Doğru parçasını ve iki doğru parçası arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. Düzlemde doğru parçaları ile desenler oluşturur. 5. Yönlü doğru parçasını açıklar ve yönlü doğru parçalarını karşılaştırır. 6. Vektörü açıklar ve nokta-vektör eşleşmelerini yapar. 7. Vektörlerle toplama işlemi yapar ve toplama işleminin özelliklerini uygular. 8. Bir vektörü bir reel sayı ile çarpar ve çarpma işleminin özelliklerini uygular. 9. Vektörlerin lineer bağımlı ve lineer bağımsız olma durumlarını açıklar.
 

4479
0
0
Yorum Yaz